I-DELTA İşlevsel Görünüm (2)

T2 Yazılım ve I-DELTA Konsorsiyumu

Bu yazı I-Delta yazı serisinin 5. bölümüdür. Tüm yazı serisi için; 1.bölüm, 2. bölüm , 3.bölüm, 4.bölüm, 5.bölüm, 6. bölüm, 7. bölüm, 8. bölüm.
Click here for the English version.


Gizlilik Katmanı

Birlikte çalışabilirliğin ötesinde, I-DELTA, DLT platformunun pratik sıfır bilgi kanıtı algoritmalarını kullanmasına izin verecek yeni bir güvenlik katmanı veya araç seti sağlayacaktır. İki taraf arasındaki bazı verileri güvence altına almak için basit simetrik ve asimetrik şifrelemeyi kullanmak, DLT'ler için iyi bir çözüm değildir. DLT'lerin en büyük değeri taraflar arasındaki güvendir. İki taraf arasındaki verileri basitçe şifrelemek, diğer tarafların veriler için işe yaramaz hale gelmesine neden olur ve P2P kanalı oluşturur. Diğer taraflar işlemleri anlayamaz ve konsensüste etkili bir rol üstlenemez. Bu soruna çözüm olarak, şifreleme algoritmaları, hassas bilgileri açığa çıkarmadan tüm tarafların oylayabileceği kanıtlar oluşturmak için sofistike yöntemler ve diğer algoritmalarla birleştirilebilir ve eşleştirilebilir. Bu yöntem çoğunlukla sıfır bilgi kanıtı (ZKP) olarak bilinir. I-DELTA projesinde, ortak sorunlar için pratik sıfır bilgi algoritmaları sunmayı hedefliyoruz. Bir veri katmanının üstünde, I-DELTA, kullanıcı tanımlı akıllı sözleşmelerle bir API olarak kullanılabilen bir ZKP katmanı sağlayacaktır. ZKP'nin yardımıyla, aşağıdaki maddeler doğrulanacaktır: · Gerçek bakiyelerini bilmeden hesap bakiyeleri · Bir varlık transferi miktarının geçerliliği · Kişisel bilgileri açığa çıkarmadan dijital kimliğin bir alanı (örneğin yaş ve diğer kişisel bilgileri açığa çıkarmadan yaş kısıtlamasının doğrulanması) · Demografik bilgilere ek olarak, DNA gibi genetik veriler, herhangi bir DNA bilgisi alt kümesini açığa çıkarmadan insanlar arasındaki benzerlikleri, yeni bir ilaca duyarlılığı vb. sorgulamak için kullanılabilir. Bu tür gizlilik koruyucu hizmet kişiselleştirmesi, yeni bir ufuk açacaktır.

Pub-Sub Bileşeni:

Blockchain birlikte çalışabilirliğinin geçerli olabilmesi için, önerilen mekanizmaların merkezi olmayan ve dağıtık bir yapıda olması ve ayrıca birden fazla blockchain ağını bağlayabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, bu bileşenin görevi, birden fazla blockchain çözümü arasında dağıtık bir pub-sub mekanizması sağlamaktır.

Aracı (Broker)

Yayıncı ve abone olan blockchain'ler, bağlayıcı akıllı sözleşmeyi kullanarak aracıya yayıncı ve abone olarak kaydolurlar. Bu, yalnızca bir kez yapılmalıdır; ardından yayıncı, uygulamanın ihtiyaçlarına göre konular oluşturabilir ve konulara mesajlar yayınlayabilir. Aynı şekilde, abone, konulara abone olabilir ve konular için bildirimler alabilir. Bir yayıncı tarafından bir konuya mesaj yayınlandığında, konu yöneticisi bağlayıcıdan abone listesini alır ve bu listeyi her abone ağının bağlayıcısına bildirim göndermek için kullanır.

Kullanım durumları, izin verilen kurumsal blockchain'leri içereceğinden, aracının kullandığı blockchain de izin verilen ve gizlilik ve yönetişim endişeleriyle uyumlu olacak ve sofistike akıllı sözleşmeleri destekleyebilecektir. Konu yöneticisi sözleşmesi, tüm konuları ve ilgili bilgileri takip edecek olup, her konunun yalnızca konuyu güncelleyebilen tek bir yayıncısı olacaktır; bu, konuyu kaydeden blockchain konusu olacaktır.

Konu yöneticisi sözleşmesi, tüm konuları ve ilgili bilgileri takip edecek olup, her konunun yalnızca konuyu güncelleyebilen tek bir yayıncısı olacaktır. Bu, konuyu aracıyla kaydeden blockchain konusu olacaktır. Bağlayıcı akıllı sözleşme, tüm blockchain ağlarının bağlantı bilgilerini takip edecektir. Ayrıca, farklı DLT ağları için destek de bağlayıcı akıllı sözleşmenin temel işlevi olacaktır.

Abone

Tanım gereği, bir abone işlevini yerine getirmek için başka bir blockchain'den bilgi gerektirir. Platformda yer almak için, abone ağı üzerinde bir bağlayıcı konuşlandırılmalıdır. Bağlayıcı akıllı sözleşme, abone ağının abone olduğu konuları takip eder ve diğer akıllı sözleşmelerin erişimi için en son sürümleri saklar. Temel işlev bilgi almak olduğundan, bağlayıcı akıllı sözleşmenin aracı için olan bağlayıcıya kıyasla daha az tasarım kısıtlaması vardır.

Yayıncı

Yayıncı blockchain, abonelere bilgi sağlayan kaynak blockchain'dir. Yayıncı bağlayıcı, konularını takip edecek ve konuları yayınlamak için aracıya bağlanacaktır. Aracının yayıncıyla etkileşime geçebilmesi için, yayıncının önce aracı bağlayıcıyla kendini kaydetmesi gerekir. Kayıt olduktan sonra, yayıncı bir konu adı belirterek yeni konular oluşturabilir. Daha sonra uygulama, bağlayıcı aracılığıyla gerektiği gibi konuyu güncelleyebilir ve ardından mesajı aracıdaki konuya yayınlar.

Bu yazı I-Delta yazı serisinin 5. bölümüdür. Tüm yazı serisi için; 1.bölüm, 2. bölüm , 3.bölüm, 4.bölüm, 5.bölüm, 6. bölüm, 7. bölüm, 8. bölüm.
Click here for the English version.